W szkole

Z kulturą mi do twarzy

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 7 wraz z oddziałami przedszkolnymi brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kultura mi do twarzy". Celem projektu było przede wszystkim promowanie wysokiej kultury wśród dzieci, uwrażliwienie na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. dzieci wraz z nauczycielami realizowały założenia zgodne z harmonogramem oraz regulaminem projektu. Po przedłożeniu sprawozdania z wykonania zadań oraz zdjęc, otrzymaliśmy certyfikaty
i dyplomy za udział w projekcie. Wszystkim bardzo dziekujemy za zaangazowanie i czynny udział w pogłębianiu wiedzy na temat kultury, sztuki i właściwego zachowania.