W szkole

Z ekologią na Ty 

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Przedszkole  brały czynny udział
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z ekologią na Ty", pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem projektu było przede wszystkim doskonalenie umiejętności 
samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów
i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych. 
Dzieci wraz z nauczycielami, wychowawcami wykonały około 20 zadań powiązanych tematycznie z ekologią
i środowiskiem, a efektem eko zadań i wyzwań było otrzymanie certyfikatów i dyplomów za udział w projekcie.