W szkole

Rumia Oczami Dzieci VI edycja


"Projekt Rumia oczami dzieci"

 

Nasza Szkoła po raz kolejny bierze udział już w szóstej edycji projektu „Rumia oczami dzieci”. Projekt „Rumia oczami dzieci” został zapoczątkowany w 2017 roku z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego. Od początku celem przedsięwzięcia jest budowanie poczucia lokalnej tożsamości, propagowanie wiedzy o mieście i samorządzie gminnym, a także zaangażowanie dzieci oraz młodzieży w życie społeczne małej ojczyzny. Osiągnięcie tych zamierzeń jest możliwe dzięki aktywności miejscowych placówek oświatowych oraz ich wychowanków, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.


W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań zwykłych:

1. Symbole miejskie
2. Poznanie najważniejszych wydarzeń z historii miasta
3. Poznajemy nasze miasto
4. Rumia w Unii Europejskiej

W ramach projektu przewiduje się realizację następującego zadania specjalnego:

1. Przygotowanie na terenie placówki, najlepiej w miejscu ogólnodostępnym, dekoracji ściennej prezentującej Rumię współcześnie. 

W ramach projektu przewiduje się organizację dwóch konkursów tematycznych: plastycznego i literackiego.

Uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki z Akademii Młodych Odkrywców z zapałem zabierają się za pracę!