Szkoła

Stołówka SzkolnaIntendent szkoły pracuje w godzinach: 6:00 - 14.00
email: bozena.napierala@rumia.edu.pl - zgłaszenie nieobecności dzieci do godziny 13.30 dnia poprzedniego

Wyżywienie:
19 1160 2202 0000 0005 0553 2549

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:
14 1160 2202 0000 0005 0553 2348

Wpłata za wyżywienie u Intendent Szkoły - gabinet 16A w godzinach 06:00 - 10.00
(dyżur raz w miesiącu, w godz. 6.00 - 17.00 - informacja na tablicy ogłoszeń)

- oddziały wychowania przedszkolnego 9 zł / dzień
-  klasy I - VIII  obiad 4zł / dzień
opieka i wychowanie po 5 godzinach pobytu - 1,30 zł za godzinę