Szkoła

Stołówka Szkolna

21.09.20r. i 28.09.20r. Intendent szkoły pracuje w godzinach: 6:00 - 17:00

email: bozena.napierala@rumia.edu.pl - zgłaszenie nieobecności dzieci do godziny 8:00

Numer Konta Rady Rodziców Oddziałów Wychowania Przedszkolnego:
62 8351 0003 0043 2742 2000 0010

Wyżywienie:
31 8351 0003 0041 8704 2000 0030

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:
86 8351 0003 0041 8704 2000 0010
 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE U INTENDENT SZKOŁY - GABINET 6A (PRZY BIBLIOTECE)
W GODZINACH 06:00 - 13:00

- oddziały wychowania przedszkolnego 8 zł / dzień 
-  klasy I - III  obiad 3zł / dzień