Szkoła

Praca
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi ul. Batorego 29, 84-230 Ruma
ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGOWarunki zatrudnienia
- umowa o pracę
- wymiar zatrudnienia – 1 etaty (18 godzin lekcyjnych)
- zatrudnienie od zaraz


Wymagania związane ze stanowiskiem
- wykształcenie wyższe ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznych
(oligofrenopedagogika, przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- niekaralność
- nieposzlakowana opinia
- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z SPE
- samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole


Wymagane dokumenty
- CV
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
-kopie świadectw pracy
-kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celuj przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela wspomagającego
-zaświadczenie o niekaralności


Termin i miejsce składania dokumentów
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 stycznia 2023r.
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 w Rumi
w godzinach od 9.00 do 13.00 lub drogą mailową na adres: sp7@rumia.edu.pl


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. 


Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu:
58 671 01 40

 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Rumi
mgr Ewelina Maziec