Szkoła

Oddziały Wychowania Przedszkolnego

 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

 
Czas, w którym przyszło nam funkcjonować, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Chcielibyśmy Wam za to bardzo podziękować i jednocześnie poprosić o zrozumienie.
Rząd bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji poinformował, że samorządy mogą otworzyć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, a także Ministra Edukacji Narodowej. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiły organom założycielskim – prowadzącym.
Szczegółowo analizując sytuację oraz warunki w rumskich – samorządowych placówkach przedszkolnych uważamy, że nie ma możliwości w chwili obecnej przywrócenia opiekuńczej działalności szkół i przedszkoli w sposób zapewniający dostateczne bezpieczeństwo. Realizacja wytycznych zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wymusza na nas i dyrektorach placówek podjęcie wielu działań, a w szczególności: ograniczenia liczby dzieci, przestrzeni placówek m.in. poprzez wyodrębnienie pomieszczeń do izolacji, przygotowania i wdrożenia poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenia, gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników zasad, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.
Działania, mające na celu dostosowanie placówek do pracy w czasie pandemii nie powinny być wprowadzane w pośpiechu. Bardzo krótki termin na przygotowanie placówek na ich otwarcie, troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek oświatowych praktycznie oznaczają brak możliwości zapewnienia opieki ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane COVID-19, a więc brak możliwości powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z dniem 6 maja br. 
W najbliższym czasie będziemy podejmować działania, które będą miały na celu w sposób przemyślany i zorganizowany przygotowanie opieki dla najmłodszych dzieci rodziców, którzy tego najbardziej potrzebują. Dyrektorzy samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne skontaktują się z Państwem w celu zbadania potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o sposobie organizacji opieki musimy najpierw mieć stuprocentową pewność, że nic nie zagraża Waszym pociechom oraz osobom, które będą ją sprawować.
Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego miasta po raz kolejny za wyrozumiałość, rozsądek oraz zachowanie spokoju.
 
 
Podpisano: Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi
Podpisano: Liliana Król, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ważne informacje dla rodziców:
- godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 06:00 - 17:00;
- opłata za cołodzienne wyżywienie: 9 zł/ dzień ( w przypadku nieobecności prosimy o kontakt telefoniczny do godziny 8:00 - każdy dzień nieobecności dziecka odliczony jest w następnym miesiącu);
- 1zł/ godzinę ponad podstawę programową (deklaracja rodzica);
- wpłaty dokonujemy osobiście u Intendent Szkoły w godzinach 06:00 - 10:00 lub na konto: 14 1160 2202 0000 0005 0553 2348.
(dyżur raz w miesiącu, w godz. 6.00 - 17.00 - informacja na tablicy ogłoszeń)


- Rada Rodziców przedszkola - 65zł / miesiąc  - w ramach tej opłaty ponoszone są wycieczki, wyjścia, teatrzyki, materiały szkolne (oprócz podręczników) i inne niezbędne do pracy narzędzia i materiały - Przedstawiciel RR

Zebranymi środkami dysponuje Przedszkole (w imieniu rodziców)
- zakup podręczników - wiadomość u wychowawców grup
- ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne