Szkoła

Dokumenty szkoły
1. Statut Szkoły
2. Kryteria i tryb wystawiania ocen z zachowania

3. Regulaminy:
a. Regulamin wycieczek 

4. 
INFORMACJA DLA RODZICÓWO SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

5. Przedmiotowy System Oceniania (PSO):
- kryteria oceniania w klasach I-III - B. Leszczak, D. Wittbrodt, M. Purol, J. Walenciak, E. Kreft, A. Prec
- matematyka - I.Jamróz-Krysztof, Karol Zieliński, Wojciech Rogocki
- wychowanie - fizyczne - B.Nowak, K.Juszczyk, M.Cieślik
- język polski - E. Kreft, S. Rychlicka, A. Ślusarska, A. Zalińska
- język angielski - M.Hildebrandt, K. Matysek, A. Ślusarska
- język niemiecki - b. Chludzińska, S. Rychlicka
- chemia - A. Bożęcka
- fizyka - A. Bożęcka
- biologia - A. Bożęcka
- przyroda - A. Bożęcka
- EDB - I. Skrzoska-Dziewiałtowicz
- geografia - A.Kozłowska
- historia - A. Zalińska
- muzyka - B. Chludzińska
- plastyka - I.Skrzoska-Dziewiałtowicz
- technika - A. Dybciak
- informatyka - K. Ginejt
Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - K. Kielar, M. Grzendzicka