Szkoła

Dokumenty szkoły
1. Statut Szkoły
2. Kryteria i tryb wystawiania ocen z zachowania

3. Regulaminy:
a. Regulamin wycieczek 

4. 
INFORMACJA DLA RODZICÓWO SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

5. Przedmiotowy System Oceniania (PSO):
- kryteria oceniania w klasach I-III - K. Leszczak
- matematyka I.Jamróz - Krysztof 
- wychowanie - fizyczne - B.Nowak, K.Juszczyk, A.Krawczak, M.Cieślik
- język polski - J.Susdorf - Grabowska
- język angielski - M.Hildebrandt
- chemia - J.Kudlicka
- fizyka - K.Nowicka-Bielecka
- EDB - K.Nowicka-Bielecka
- geografia - A.Kozłowska
- muzyka - K.Helak
- plastyka - I.Skrzoska-Dziewiałtowicz
Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - G. Woźniakowska