Szkoła

Dokumenty szkoły
1. STATUT SZKOŁY
2.KRYTERIA I TRYB WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA
3.SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W 2022/2023
4.REGULAMIN WYCIECZEK
5.REGULAMIN WYNAJMU I KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ I SAL DYDAKTYCZNYCH
6.Przedmiotowy System Oceniania (PSO):
- kryteria oceniania w klasach I-III - B. Leszczak, D. Wittbrodt, M. Purol, J. Walenciak, A. Prec, R. Augustyn
- matematyka - I. Ciskowska, Karol Zieliński, Wojciech Rogocki
- wychowanie fizyczne - J. Grabowska, K.Juszczyk, M.Cieślik
- język polski - S. Rychlicka, A. Szubka
- język angielski - N. Maliszewska, K. Matysek, E. Maziec
- język niemiecki - B. Chludzińska, S. Rychlicka
- język kaszubski - M.Prena
- chemia - A. Borzęcka
- fizyka - A. Borzęcka
- biologia - A. Borzęcka
- przyroda - A. Borzęcka
- EDB - I. Skrzoska-Dziewiałtowicz
- geografia - A.Kozłowska
- historia - A. Zalińska
- muzyka - B. Chludzińska
- plastyka - K. Schiffers
- technika - A. Dybciak
- informatyka - K. Ginejt, M.Nowak

Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - K. Kielar, M. Grzendzicka