Szkoła

Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły
Liliana Król

Wice - dyrektor szkoły
Elżbieta Pijor

Oa - zerówka
Patrycja Mielewczyk
Joanna Żelazek

Ob 
Alesandra Tomeczkowska
Małgorzata Willma - Burzyńska

Oc
Agnieszka Dybciak
Eugenia Wicka

Od
Alicja Lewandowska
Jagoda Brylowska

Ia
Justyna Walenciak

Ib
Marta Purol

IIa
Ewa Kreft

IIb
Alicja Prec

IIIa
Bożena Leszczak

IIIb
Dagmara Wittbrodt

Język kaszubski
Magdalena Prena

Język polski
Justyna Susdorf – Grabowska
Ewa Kreft

Język angielski
Monika Hildebrandt
Katarzyna Matysek

Język niemiecki
Małgorzata Plewińska

Język francuski
Małgorzata Willma - Burzyńska

Język rosyjski
Małgorzata Plewińska

Matematyka
Iwona Jamróz – Krzysztof
Monika Jeszka

Historia
Anita Kendziora

Fizyka
Agnieszka Narloch

Biologia
Agnieszka Borzęcka

Chemia
Agnieszka Narloch

Doradztwo zawodowe

Okrój Anna

Geografia
Alicja Kozłowska

Informatyka
Liliana Król
Krzysztof Ginejt

WOS
Anita Kendziora

Plastyka
Iwona Skrzoska – Dziewiałtowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa
Iwona Skrzoska - Dziewiałtowicz

Muzyka
Kamila Helak

Technika
Elżbieta Pijor

Religia
ks. Zbigniew Wądrzyk
Joanna Loch

Turystyka
Danuta Sosnowska

Wychowanie Fizyczne
Maciej Cieślik
Beata Nowak
Krzysztof Juszczyk

Wychowanie do życia w rodzinie
Aleksandra Zaborowska


Nauczyciele wspomagający
Adam Babiński
Anna Chwałek
Alicja Wiśniewska
Anna Janczewska
Monika Grzendzicka
Krzysztof Ginejt
Anna Korcz
Joanna Żelazek
Ewelina Jodelis
Hanna Mikołowska
Patrycja Mielewczyk
Wojciech Sztuczkiewicz
Grażyna Woźniakowska
Małgorzata Plewińska
Małgorzata Zielińska
Żaneta Flis

Specjaliści
Logopeda – Alicja Went
Pedagog – Aleksandra Zaborowska
Psycholog – Małgorzata Buczma - Piaseczna
Biblioteka – Jolanta Eisner
Świetlica – Alicja Hafftka, Kornelia Labuda, Anna Marzejan, Monika Semerling
Terapia pedagogiczna – Agnieszka Dybciak, Joanna Grabowska
Socjoterapia - Joanna Grabowska, Anna Okrój

Edukacja pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego
Damian Szreder

Taniec
Robert Chichłowski