Szkoła

Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły
Liliana Król

OWP:

Oa (6-latki)
Alicja Lewandowska
Weronika Lubocka


Ob (6-latki)
Jagoda Brylowska
Katarzyna Szewczak


Oc (5-latki)
Karolina Hirth
Ewa Zajkowska

Od (4-latki)
Małgorzata Willma - Burzyńska
Kinga Studzińska

0e (4 i 3-latki)
Sandra Rzetelna
Karolina Hallman

0f (3-latki)
Dominika Biniecka
Marta Lezner

Ia
Alicja Prec

Ib
Justyna Walenciak

Ic
Renata Augustyn

Iia
Bożena Leszczak

IIb
Dagmara Wittbrodt

IIIa
Justyna Walenciak

IIIb
Marta Purol

Język kaszubski
Magdalena Prena

Język polski
Arleta Zalińska
Sylwia Rychlicka

Język angielski
Ewelina Maziec
Katarzyna Matysek
Natalia Maliszewska

Język niemiecki
Sylwia Rychlicka
Barbara Chludzińska

Język francuski
Małgorzata Willma - Burzyńska

Język rosyjski
Małgorzata Plewińska

Matematyka
Izabela Ciskowska
Karol Zieliński
Wojciech Rogocki

Historia
Arleta Zalińska

Fizyka
Agnieszka Borzęcka

Biologia
Agnieszka Borzęcka

Chemia
Agnieszka Borzęcka

Doradztwo zawodowe

Natalia Dzikowska

Geografia
Alicja Kozłowska

Informatyka
Małgorzata Nowak
Krzysztof Ginejt

WOS
Arleta Zalińska

Plastyka
Karolina Schiffers

Edukacja dla bezpieczeństwa
Iwona Skrzoska - Dziewiałtowicz

Muzyka
Barbara Chludzińska

Technika
Agnieszka Dybciak

Religia
ks. Tomasz Kywan
Adam Babiński

Wychowanie Fizyczne
Maciej Cieślik
Joanna Grabowska
Krzysztof Juszczyk

Wychowanie do życia w rodzinie
Aleksandra Zaborowska


Nauczyciele wspomagający
Adam Babiński
Małgorzata Cepel
Anna Chwałek
Anna Dębska
Alicja Wiśniewska
Monika Grzendzicka
Krystyna Kielar
Marta Kuropatwa
Krzysztof Ginejt
Natalia Dzikowska
Anna Korcz
Joanna Żelazek
Ewelina Jodelis
Patrycja Mielewczyk
Justyna Szlaszyńska
Ilona Tworkowska
Małgorzata Plewińska
Małgorzata Zielińska
Martyna Zwatykanicz
Żaneta Flis

Specjaliści
Logopeda – Paulina Bieżuńska
Pedagog – Aleksandra Zaborowska
Psycholog – Sandra Wicka
Biblioteka – Jolanta Eisner, Barbara Chludzińska, Sylwia Rychlicka
Świetlica – Alicja Hafftka, Robert Chichłowski, Anna Marzejan, Monika Semerling, Karina Iwaszko, Schiffers Karolina
Terapia pedagogiczna – Agnieszka Dybciak, Joanna Grabowska
Socjoterapia - Joanna Grabowska, Anna Okrój

Edukacja pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego
Damian Szreder

Taniec
Robert Chichłowski
Joanna Grabowska