Szkoła

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe Porażenie Dziecięce dotyczy zwykle małe dzieci. Wystarczy tylko kilka minut bez dopływu tlenu, by w mózgu zaszły nie odwracalne zmiany. Umierają komórki, zanikają połączenia między neuronami. Impulsy nerwowe nie rozchodzą się jak powinny. Zaburzenie to prowadzi do powstawania zmieniających się wraz z wiekiem nieprawidłowych czynności ruchowych i zaburzeń postawy. 
   Leczenie MPDZ to żmudny proces, w którym zaangażowani muszą być specjaliści wielu dziedzin medycyny. Pierwszym lekarzem, którego odwiedzają rodzice jest neurolog, który z reguły stawia diagnozę. I tak rozpoczyna się wędrówka od specjalisty do specjalisty. Rodzice liczą na widoczne efekty w leczeniu dziecka. Zaczyna się żmudna i codzienna rehabilitacja. 
   Z czasem ujawniają się inne wady u dziecka, takie jak problemy z oczami, nieprawidłowa wymowa, często padaczka, trudności w nauce i inne. 
   W tym momencie rodzice odczuwają brak wsparcia, poszukują informacji i pomocy na własną rękę. Taką pomoc uzyskują od rodziny lub z Internetu. Ja pomoc uzyskałam ze stowarzyszenia do, którego wraz z dzieckiem należymy. 
   Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Duet" znajduje się w Rumi. 
   Wiele dzieci z różnymi chorobami i zaburzeniami otrzymują fachową pomoc od specjalistów takich jak: pedagog, psycholog, rehabilitant, terapia ręki, logopeda, zajęcia w basenie, zajęcia teatralne i hipoterapia. Trzeba tu wspomnieć o rodzicach, którzy zbierają się na zebraniach, dyskutują, wymieniają się swoimi doświadczeniami. Rodzice dzieci starszych często przecierają szlaki młodszym, które dopiero rozpoczynają swoją edukację szkolną. Odbywają się również zajęcia dla rodziców z psychologiem. Radzącym, jak przetrwać okres dorastania, kiedy trzeba pogodzić naukę dzieci w szkole z rehabilitacją, często z pracą zawodową rodziców, wyjazdów na konsultacje medyczne i jeszcze znaleźć czas dla siebie. Trzeba przecież zmienić całe swoje życie i rodziny. 
   Ważną rolę w życiu dziecka odgrywa szkoła do której mogą uczęszczać, a nie tylko siedzieć w domu. Nawiązują znajomości, które często trwają latami. Dziecko jeżdżąc na wózku samo nie ma możliwości wyjścia z domu, a kontakt z rówieśnikami i wykwalifikowaną, życzliwą kadrą nauczycieli jest bezcenny zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. 

Pani E. Łuka 

Wiecej informacji można znaleźć na stronach: 

http://www.duet.rumia.pl/aktual_1.html

http://www.porazeniemozgowe.com.pl/

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7915#.UwWeCc6znfc 

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/dzieciece-porazenie-mozgowe-jak-rozpoznac,102446.html