Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów wychowania przedszkolnego


Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024:

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok 2023 / 2024
prowadzone będzie na wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka przy wykorzystaniu
ELEKTRONICZNEGO SYTEMU REKRUTACYJNEGO
od dnia 20 marca 2023 r.
Link do systemu https://rumia.formico.pl

 

Wydrukowany z systemu kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rumi w terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku.
Link do systemu https://rumia.formico.pl


1. Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2. Informacja dla rodziców o procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
3. Przewodnik dla rodzica - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do OWP
5. Oświadczenie o dochodach
6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
7. Oświadczenie dotyczące rodzeństwa
8. Oświadczenie - wielodzietność
9. Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia kandydata