Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów wychowania przedszkolnego 
     Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023:
  
       Informacje dotyczące rekrutacji do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego.
 

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok 2022 / 2023 prowadzone będzie na wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka przy wykorzystaniu ELEKTRONICZNEGO SYTEMU REKRUTACYJNEGO od dnia 1 marca 2022 r. Link do systemu https://rumia.formico.pl

Wydrukowany z systemu kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego należy złozyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rumi w terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 11 marca 2022 roku (1 termin).

   
 1. Informacja dla rodziców o procesie rekrutacji do przedszkoli i              oddziałów przedszkolnychpobierz
 2. Elektroniczny system rekrutacji - przewodnikpobierz
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do OWPpobierz
 4. Oświadczenie o dochodachpobierz
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieckapobierz
 6. Oświadczenie dotyczące rodzeństwapobierz
 7. Oświadczenie - wielodzietnośćpobierz