Rekrutacja

Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej


Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

 

Postępowanie rekrutacyjne do I klasy na rok 2023 / 2024
prowadzone będzie na wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka.  
Wydrukowany kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do klasy I
należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rumi
w terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 21 kwietnia 2023 roku.1. Terminy i kryteria rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
2. Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
3. Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
4. Określenie granic obwodów sieci publicznych szkół podstawowych w Rumi - REJONIZACJA