Zielone Patio

Projekt „Zielone patio” Szkoły Podstawowej nr 7 w Rumi zwyciężył w konkursie „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura”. Nagrodzone zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Zielono-niebieska infrastruktura jest niezmiernie istotna w miastach. Zapobiega powodziom, tworzy przyjemny mikroklimat, przyczynia się do zróżnicowania środowiska w mieście. Zielone dachy, zielone ściany, tereny zielone, nowe nasadzenia, magazynowanie wody opadowej – to wszystko ma wpływ na jakość życia w miastach z jednej strony, a z drugiej ogranicza presję na środowisko związaną z rozwojem urbanistycznym – wyjaśnia Marcin Osowski – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt „Miasto z klimatu” zainicjowany został przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona miast przed skutkami zmian klimatu. - Mam ogromną przyjemność pogratulować zwycięzcom podejmowania prekursorskich działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w drodze do ekologicznych miast przyszłości w Polsce, miast pełnych innowacyjnych inwestycji takich jak zielono-niebieska infrastruktura, zielony transport publiczny, nowoczesne ciepłownictwo miejskie – powiedział Michał Kurtyka.

Jednostki samorządu terytorialnego rywalizowały w sumie o 10 mln zł dofinansowania w dwóch kategoriach konkursowych: dla miast powyżej 100 000 mieszkańców i do 100 000 mieszkańców.

Rumia wygrała w tej drugiej kategorii. Projekt „Zielone patio” zakłada przekształcenie szkolnego terenu na przyjazne dla środowiska miejsce z nowymi nawierzchniami, ścieżkami i zielenią oraz małą architekturą. Część patio zagospodarowana zostanie na tzw. suchy ogród deszczowy, powstaną też dwa ogrody deszczowe. Koszt inwestycji to 213 000 zł, dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniesie 106 000 zł.