WYŻYWIENIE LUTY

PRZEDSZKOLE
20 dni x 9 zł = 180 zł

SZKOŁA 
20 dni x 4 zł = 80 zł

Płatność za LUTY do 15.02.2023.