Karta rowerowa

Nareszcie się udało! Uczniowie klasy szóstej jako pierwsi w tym roku przystąpili
do egzaminu na kartę rowerową. Nie było łatwo.
Po zaliczeniu testu teoretycznego, przyszedł czas na praktykę.
Zdali ten sprawdzian pozytywnie!
Miejmy nadzieję, że przykład ze starszych kolegów wezmą uczniowie klas czwartych i piątych
i także będą mogli się cieszyć zdobyciem swojego pierwszego ,,prawa jazdy".