harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na małej sali gimnastycznej w reżimie sanitarnym:

  • podział na grupy,

  • obowiązek zakładania maseczek,

  • zachowanie dystansu.

W klasach 1 – jeden rodzic z dzieckiem. Następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych:

klasy 6 -8  - godz. 9.30

klasy 4 -5 – godz. 10.00

klasy 2-3 – godz. 10.30

klasy 1 – godz. 11.00

OWP ( w tym zerówka) – pracuje od 6:00 – 17:00