Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy
Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
 to święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku
jako dzień godności osób niepełnosprawnych.
Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności
i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności,
a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.),
które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.
 
 
Wszystkim Osobom z Niepełnosprawnościami, ich rodzinom,
przyjaciołom, osobom wspierającym życzymy odwagi w walce
o marzenia, spokój o bezpieczną przyszłość.
Życzymy sił do zmieniania rzeczywistości w Świat dostępny i pełen równych szans
w korzystaniu z wolności i praw człowieka oraz poszanowania GODNOŚCI każdego człowieka!