COVID-19

Szanowni Państwo,
zwracam się z ogromną prośbą o to, aby:

1. dzieci przychodziły do szkoły na wyznaczoną godzinę - według swojego planu - nie dopuszczalne jest przychodzenie do szkoły kilka godzin wcześniej ze względu na bezpieczeństwo ich samych jak również pozostałej społeczności szkolnej.
Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w opiece przed lub po lekcjach zapraszamy do zapisania dzieci do świetlicy szkolnej, która funkcjonuje w godzinach 6:00 - 17:00.
 
2. dzieci przestrzegały obowiązujących w szkole zasad dotyczących higieny rąk (mycia mydłem / dezynfekcji - dla chcących) oraz NAKAZU ZAKRYWANIA NOSA I UST w budynku pożyteczności publicznej - jaką jest szkoła.
 
Rozporządzenie od soboty 10.10.20r. przewiduje w całym kraju obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m.
Z obowiązku tego zwolnione są tylko osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Rozporządzenie zmienia więc zasady zakrywania nosa i ust. Od 30 maja do 7 sierpnia 2020 roku zgodnie z uchylonym już par. 19 w rozdziale 6 rozporządzenia.
 
W trosce o dobro naszych uczniów oraz pracowników szkoły proszę o wsparcie nas w realizacji w/w zaleceń. Pomoże nam to uchronić się przed potencjalnym zamknięciem placówki i przejściem na zdalne nauczanie. Edukacja dzieci w domu wesprze nasze działania na terenie szkoły.
Z poważaniem
Liliana Król