Choć na chwilę to z wielką radością, nasi uczniowie powrócili na zajęcai z pływania.
Po za świetną zabawą starali sobie przypomnieć podstawowe elementy techniki pływania.