Dla uczniów

Wykaz podręcznikówSzkolny zestaw podręczników

obowiązujący
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi

w roku szkolnym 2022/2023

http://sp7rumia.edu.pl/files/Szkolny%20zestaw%20podr%C4%99cznik%C3%B3w%202022-2023.docx