Dla uczniów

Wykaz podręcznikówSzkolny zestaw podręczników
obowiązujący
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi
w roku szkolnym 2023/2024