Dla uczniów

Rekrutacja dokumenty

     Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023:
  
       Informacje dotyczące rekrutacji do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego.
 

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok 2022 / 2023 prowadzone będzie na wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka przy wykorzystaniu ELEKTRONICZNEGO SYTEMU REKRUTACYJNEGO od dnia 1 marca 2022 r. Link do systemu https://rumia.formcio.pl

Wydrukowany z systemu kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego należy złozyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi w terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 11 marca 2022 roku (1 termin).

   
 1. Informacja dla rodziców o procesie rekrutacji do przedszkoli i              oddziałów przedszkolnychpobierz
 2. Elektroniczny system rekrutacji - przewodnik.pobierz
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do OWP.pobierz
        Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023:
   
 1. pobierz
 2. Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.pobierz
 3. Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.pobierz
 4. Poświadczenie woli przyjęcia kandydata do klasy I.pobierz
 5. Obwód szkoły SP9 w Rumi - wykaz ulic.pobierz
       oraz
   
 6. Oświadczenie o wielodzietności.pobierz
 7. Oświadczenie uczęszczania do oddziału przedszkolnego w SP9.pobierz
 8. Oświadczenie uczęszczania do przedszkola w obwodzie SP9.pobierz
 9. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.pobierz