Dla uczniów

Kalendarz pracy szkoły

Najbliższe zebrania z rodzicami klas I -VIII odbędą się 1 kwietnia 2020r. (środa)
16:30 - 17:30 klasy I - III
17:30 - 18:30 klasy IV - VIII

 

Zapraszamy również na Dzień Otwarty Szkoły w godzinach od 16:00 - 19:00
pt. "To NIE ŻART - to Nasz Dzień".