Dla uczniów

Samorząd UczniowskiNauczyciele sprawujące opiekę nad SU:
Monika Hildebrandt
Justyna Susdorf - Grabowska

Prezydium
Przewodniczący: 
Zastepca: