Dla uczniów

Samorząd UczniowskiNauczyciele sprawujące opiekę nad SU:
Małgorzata Plewińska
Magdalena Prena

Prezydium
Przewodniczący: Erik Lapczyk
Zastepca: Antonina Lewandowska