Dla uczniów

Język kaszubski


 

Doświadczenie z każdym językiem przynosi wiele wrażeń.
Znajomość kolejnego zawsze ubogaca i ułatwia naukę następnego. Jeśli jest to jednak język związany z wyrazistym i bogatym kulturowo regionem (a takim są Kaszuby), to jego znajomość  jest już atutem nie do przecenienia.

Podtrzymywanie i ubogacanie dziedzictwa narodowego jest naszym priorytetem. Ten cel przyświeca nam ucząc języka naszych ojców w szkołach. Jedynie przekazywanie kolejnym pokoleniom bogactwa kulturalnego, gwarantuje przetrwanie jakże bogatej tradycji kaszubskiej, znajomości historii i literatury Kaszubów.