DZIEŃ PIZZY w naszej szkole był celebrowany z należytą starannością!