Dla uczniów

Samorząd UczniowskiNauczyciele sprawujące opiekę nad SU:
Małgorzata Radek 
Monika Hildebrandt

Prezydium
Przewodniczący: Wiktoria Szlaga
Zastepca: Wiktoria Szulist