Dla uczniów

Ósmoklasisto - ważne informacje

Ważne informacje na temat Egzaminu Ósmoklasisty.


Informacje dla Ucznia i dla Rodzica.
 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

1.Wytyczne CKE MEN i GIS
2. 
Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów
3. 
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Oferta Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Wejherowskim 

 
W okolicznościach czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół i stanu epidemii, Starostwo Powiatowe w Wejherowie było zmuszone zawiesić organizację tegorocznej giełdy publicznej ponadpodstawowej oferty edukacyjnej oraz Dni Otwartych w prowadzonych szkołach ponadpodstawowych. 
 
Mimo to, jak co roku, także na podstawie przyjętych od Państwa ankiet aspiracji edukacyjnych uczniów, przygotowujemy odpowiednią liczbę miejsc dla kandydatów do klas pierwszych. Przygotowaliśmy też, jak co roku, odpowiednią ilość folderów powiatowej oferty edukacyjnej, których niestety, z wiadomych względów nie możemy w obecnej sytuacji przekazać szkołom. Przekażemy je w pierwszym możliwym i dopuszczonym przez służby sanitarne terminie.

 
Z poważaniem
Starosta Wejherowski
dr Gabriela Lisius
 


Dlaczego wybrać Hipolita?

sprawdź tutaj